Veiklos kryptys

Pagrindinės veiklos

Veiklos sritys, kurios jau ilgą laiką vystomos grupės
veikloje ir užimą ženklią veiklos dalį grupės kontekste.

Daugiau informacijos
Frame 1000004410

Investicijų laboratorija

Nuolat stebime rinką ir periodiškai investuojame į naujas veiklos sritis, kurios atrodo potencialios ir artimos grupės veikloms.

Daugiau informacijos