Socialinė atsakomybė ir tvarumas

„ACME Grupė“ nuo 2016 m. aktyviai plėtoja socialinės atsakomybės strategiją. Organizacijos vadovai ir darbuotojai aiškiai suvokia, kad korporatyvinė socialinė atsakomybė ir tvarumas yra kertiniai elementai, plėtojant sėkmingą, tvarų ir visuomenei pridėtinę vertę kuriantį verslą.

„ACME Grupės“ socialinės atsakomybės ašis – paremta darbuotojų įtraukimu į šią veiklą. Socialinė atsakomybė suteikia jiems galimybę pasinaudoti turimais įmonės ištekliais, kad drauge su visa organizacija prisidėtų prie visuomenės gerovės kūrimo.

Socialinė atsakomybė

„ACME Grupės“ bendrovių sėkmė priklauso ne tik nuo jose dirbančių žmonių asmeninių savybių ir kompetencijų, bet ir nuo visuomenės, kurioje šie žmonės auga. Plėtodama sėkmingą verslą bendrovių grupėje veikia „ACME Grupės“ socialinės atsakomybės darbo grupė, kuri neatlygintinai prisideda prie bendros visuomenės gerovės, dalyvauja, įsitraukia ir remia socialinius projektus.

„ACME Grupė“ socialinės atsakomybės projektus įgyvendina šiose srityse:

Sveikata ir sveika gyvensena
Technologinis švietimas
Pagalba vietos bendruomenei

Įmonių grupėje ypatingą dėmesį siekiama skirti darbuotojų sveikatos apsaugai, profesinių ligų prevencijai, fizinio aktyvumo skatinimui.

„ACME Grupė“ palaiko bei skatina verslo ir visuomenės bendradarbiavimą, grindžiamą bendrais tikslais, siekiant skatinti sveiką gyvenseną, aktyvų judėjimą ir visų amžiaus grupių gyvenimo kokybės gerinimą.

Socialinės atsakomybės veiklai plėtoti 2022 metais įkurta atskira „ACME Grupės“ organizacija „ACME Geri darbai“. „ACME Geri darbai“ subūrė bendrovių grupės darbuotojų savanorius, kurie noriai vysto, plėtoja ir inicijuoja svarbius socialiai atsakingus bendrovės ir visuomenės klausimus.

Įmonių grupė palaiko bei skatina verslo ir visuomenės bendradarbiavimą, grindžiamą bendrais tikslais, siekiant skatinti kokybišką švietimą, vertybių ugdymą ir galimybę mokytis visą gyvenimą.

„ACME Grupė“ palaiko bei skatina savo komandos narius stebėti, pastebėti ir spręsti vietos bendruomenės aktualius klausimus ir iššūkius. Komandos nariai gali patys inicijuoti socialiai atsakingos srities klausimus ir drauge ieškoti sprendimų.

Tvarumas

Tvarumas – vienas iš mūsų organizacijos veiklos prioritetų. Siekiame dirbti taip, kad mūsų organizacija kuo labiau prisidėtų prie ekonomikos, gamtos ir žmonių gerovės užtikrinimo. „ACME Grupė“ neabejoja tvarumo kuriama verte, o verslą vysto remdamasi socialiai atsakingais sprendimais ir vertybėmis.