„ACME Grupės“ įmonių sėkmė priklauso ne tik nuo jose dirbančių žmonių asmeninių savybių ir kompetencijų, bet ir nuo visuomenės, kurioje šie žmonės auga. Nuoširdžiai tikime, kad plėtodami sėkmingą verslą savo pasiekimais turime dalintis su tais, kuriems to labiausiai reikia.

Kiekvienais metais „ACME Grupės“ bendrovės, siekdamos neatlygintinai prisidėti prie bendros visuomenės gerovės, dalyvauja, įsitraukia ir patys drauge su bendrovėmis remia socialinius projektus.

Šiuo tikslu  kiekvieną rugsėjį „ACME Grupės” visų bendrovių darbuotojai drauge su labdaros iniciatyva „Happimess“ rengia „Gerų darbų mugę”. Jos metu grupės darbuotojai drauge su šeimos nariais dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, kepa maistą, išbando bendrovių linksmus technologinius sprendimus ir komandinius žaidimus.

Viso vakaro metu „ACME Grupės” darbuotojai aukoja į „Happimess“ labdaros iniciatyvos dėžutes. Vakaro pabaigoje būna suskaičiuojamos surinktos lėšos ir surinktą sumą bendrovė “ACME Grupė” padaugina iš dešimties. Taigi, jeigu surinkta lėšų suma yra 1000 Eur., galutinė suma socialinėms veikloms remti bus 10 000 Eur.

Dalis visų surinktų lėšų skiriama “Happimess” socialinėms veikloms ir dalis – kitų visuomenės organizacijų socialinėms iniciatyvoms. Socialines iniciatyvas, kurios bus remiamos, ištisus metus renka suburta “ACME Grupės” socialinės atsakomybės darbo grupė, kurioje aktyviai dalyvauja visų grupės bendrovių atstovai.