„ACME Grupės“ įmonių sėkmė priklauso ne tik nuo jose dirbančių žmonių asmeninių savybių ir kompetencijų, bet ir nuo visuomenės, kurioje šie žmonės auga. Nuoširdžiai tikime, kad plėtodami sėkmingą verslą savo pasiekimais turime dalintis su tais, kuriems to labiausiai reikia.

Kiekvienais metais „ACME Grupės“ bendrovės, siekdamos neatlygintinai prisidėti prie bendros visuomenės gerovės, dalyvauja, įsitraukia ir patys drauge su bendrovėmis remia socialinius projektus.

Šiuo tikslu  kiekvieną rugsėjį „ACME Grupės” visų bendrovių darbuotojai drauge su labdaros iniciatyva „Happimess“ rengia „Gerų darbų mugę”. Jos metu grupės darbuotojai drauge su šeimos nariais dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, kepa maistą, išbando bendrovių linksmus technologinius sprendimus ir komandinius žaidimus.

Viso vakaro metu „ACME Grupės” darbuotojai aukoja į „Happimess“ labdaros iniciatyvos dėžutes. Vakaro pabaigoje būna suskaičiuojamos surinktos lėšos ir surinktą sumą bendrovė “ACME Grupė” padaugina iš dešimties. Taigi, jeigu surinkta lėšų suma yra 1000 Eur., galutinė suma socialinėms veikloms remti bus 10 000 Eur.

Dalis visų surinktų lėšų skiriama “Happimess” socialinėms veikloms ir dalis – kitų visuomenės organizacijų socialinėms iniciatyvoms. Socialines iniciatyvas, kurios bus remiamos, ištisus metus renka suburta “ACME Grupės” socialinės atsakomybės darbo grupė, kurioje aktyviai dalyvauja visų grupės bendrovių atstovai.

2017 m. EUR
Parama vaikams, sergantiems sunkiomis ligomis („Happimess“)   11 101
Parama vaikams turintiems regėjimo sutrikimų (kompensuoti akinukai)  („Vilties liepsna“)   1 000
Nacionalinė Golbolo Asociacijos komandos parama vykimui į žaidynes   3 000
Vaikams, iš nepasiturinčių bei daugiavaikių šeimų, surengta kelionė poilsiui prie jūros ( Tulpiakiemio vaikų dienos centras)   2 300
Viso paaukota   17401
2018 m.
Parama vaikams, sergantiems sunkiomis ligomis („Happimess“)   22 297
Matematikos klasės įrengimas vaikams norintiems ugdyti ir pasivyti praleistus mokslus (Karo paveldo centras)   11 300
Viso paaukota   33 597
2019 m. EUR
Parama vaikams, sergantiems sunkiomis ligomis („Happimess“)   26 240
Nacionalinės Golbolo Asociacijos komandos parama vykimui į žaidynes   4 000
Parama vaikams turintiems regėjimo sutrikimų (kompensuoti akinukai), vaikams suteikti mokinio krepšeliai, sudaryta galimybė vaikams lankyti norimus ir būtinus sveikatai būrelius („Vilties liepsna“)    3 000
Suteikti planšetiniai kompiuteriai spec. programai klausos negalią turintiems asmenims (Kauno neįgaliojo jaunimo centrui)   740
2 dienos centrų renovacija ir sunkumų patiriančiai daugiavaikei šeimai mobilių namelių apšiltinimas („Gelbėkit vaikus“) 2 600
Parama Vaikų globos namų auklėtinių Vasaros žaidynėms surengti (VšĮ „Žalioji medija“)   1 000
Parama „ACME Grupės“ bendrovės darbuotojo vaikui, sergančiam įgimta genetine liga   456,46
Aparatas skirtas sergantiems asmenims  genetinėmis nervų-raumenų ligomis („Sraunija“ Lietuvos sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis asociacija)   4 500
Viso paaukota   42536,46