Grįžti
Naujienos

„ACME Grupė“ plėtodama socialiai atsakingą veiklą įsteigė viešąją įstaigą „ACME Geri darbai“

„ACME Grupė“ socialinės atsakomybės ir tvarumo veiklos kryptims vystyti įsteigė atskirą viešąją įstaigą „ACME Geri darbai“, kurioje bendrovių darbuotojai patys kuria ir formuoja „ACME Grupės“ socialiai atsakingą kryptį.  

„Socialiai atsakinga sritis kiekvienais metais sulaukia vis didesnio „ACME Grupės“ darbuotojų, partnerių įsitraukimo ir noro veikti, dėl to buvo nuspręsta sutelkti dar daugiau dėmesio socialinei atsakomybei ir įsteigti atskirą viešąją „ACME Grupės“ įstaigą. Tokia verslo praktika yra populiari tarp verslo įmonių grupių Vakarų šalyse, manome, kad šis žingsnis supaprastins paramos suteikimą ir sukurs dar daugiau galimybių padėti jautriausioms visuomenės grupėms.“, – teigia „ACME Grupės“ vadovas Sergej Artemiuk.

„ACME Geri darbai“ organizacijos vadovo rotacija bus vykdoma kas metus, šios komandos vadovą rinks kasmet patys bendrovių grupės darbuotojai. Šiais metais naujai įkurtos viešosios įstaigos veiklą koordinuoja Gerų darbų komandos vadovė Airida Valaitė.

„ACME Geri darbai“ komanda toliau skirs dėmesį technologinio švietimo, sveikatingumo skatinimo projektams bei veikloms, kurios yra artimos „ACME Grupės“ darbuotojų bendruomenei.  Iki šiol socialinės atsakomybės projektus įgyvendino bendrovėje veikianti Gerų darbų komanda, kurioje per trisdešimt darbuotojų savanorių nagrinėjo ir ieškojo sprendimų  visuomenės socialiai jautriais klausimais. Bendrovių grupės komandos nariai toliau galės įgyvendinti socialiai atsakingas idėjas viešojoje įstaigoje „ACME Geri darbai“.

Anot grupės vadovo, „ACME Grupė“ visada laikėsi filosofijos, kad bendrovių grupė yra pirmiausiai komandos nariai, todėl jie patys nusprendžia su kokiomis soc. atsakomybės srities kryptimis, partneriais bus dirbama, kokiais sprendimais bus sprendžiama ir skatinama soc. atsakinga veikla. „Džiaugiuosi, kad darbuotojai savo idėjomis ir naujomis patirtimis formuoja „ACME Grupės“ socialiai atsakingą veiklą. Jie turi visišką sprendimo laisvę ir tokiu būdu įgauna neįkainojamą patirtį tiek prisiliečiant prie jautriausių visuomenės problemų, tiek koordinuojant tokio pobūdžio projektus“, – dalijasi S. Artemiuk.

Atsižvelgiant į greta vykstantį karą Ukrainoje, naujai Gerų darbų komanda šiuo metu aktyviai susitelkė ties galimybėmis padėti Ukrainos gyventojams tiek apsigyvenusiems Lietuvoje, tiek likusiems Ukrainoje. Bendrovė teikia pagalbą teikiant paramą finansiškai, technikos įrenginiais, reikiamų daiktų aukojimu, įsitraukiant į savanorystės projektus skirtingose organizacijose. 

VšĮ „ACME Geri darbai“ paramos fondą sudaro lėšos, kurias paaukoja „ACME Grupės“ darbuotojai per „ACME Grupės“ metų renginį „Gerų darbų mugė“. Renginio metu vieni darbuotojai savanoriaudami vykdo įvairias veiklas (kaip maisto ruošimas, prekyba panaudotais daiktais, dirbtuvės, žaidimai), o kiti – visa tai įsigydami ir išbandydami aukoja lėšas. Renginio pabaigoje paaukotą pinigų sumą „ACME Grupė“ padaugina iš dešimties. Paskutiniais metais renginio dėka socialiai atsakingai veiklai buvo surinkta ir paskirta rekordinė 95 tūks. Eur. suma.