imones
Bendrovių grupę sudaro 36 įmonės

 


imones
Veikla plėtojama 6 šalyse

 


imones
Bendrovių grupėje dirba per 500 darbuotojų

 


imones
2018 m. bendrovių grupės apyvarta siekė 455 mln. EUR